Karen Villholth

 

 

Grøn omstilling og bedre markedsføring – Hvordan kan vi skubbe på som forbrugere?

Vi er alle optaget af klimaet. Klimaforandringerne kommer tættere på, og det gør os utrygge. Hvad kan vi som almindelige borgere og forbrugere gøre?

Forbrugerrådet Tænk, som er en af de mest velanskrevne og fremsynede forbrugerorganisationor i verden, arbejder for at gøre vores hverdag nemmere. Vi har det godt i Danmark. Vi har nogle af de bedste levevilkår i verden, og vi scorer højt på internationale velfærdsranglister. Alligevel er vi også udsat, og de sidste par år har virkelig sat disse aspekter på spidsen. Corona-krisen, krigen i Ukraine, klimakatastrofer, som kommer helt tæt på, og senest efterdønningerne af nogle af disse ting, som fødevare- og elprisstigninger. Det rammer os alle, og vi efterspørger nye måder at gøre tingene på.

Verden er er ikke længere så stor, og vi ser, hvorledes vi er afhængige af hinanden i et globalt samfund. Vi ser også nødvendigheden af, at der tages valg på en anden måde, end vi har gjort hidtil. Hvad kan vi gøre?

Min overbevisning er, at vi sammen må arbejde for den omstilling, vi alle snakker om. Den gælder langt hen ad vejen om at handle (agere og købe ind) forsvarligt og tage aktiv del i samfundet for at modvirke klimaændringerne. Som forbrugere har vi en meget større indflydelse end vi går og tænker på. Køber vi i højere grad grønt og klimavenligt, vil det ikke kun gavne miljøet og vores helbred. Det vil også drive den grønne omstilling hos producenterne, som vi har brug for. Vi ’stemmer’ med vores indkøbskurv og med de krav der stilles af organisationer som Tænk.

Et meget konkret eksempel er, at klimabelastningen fra vores kost er større end vores samlede belastning fra forbrug af el, varme, benzin og diesel. Fødevareproduktionen bidrager med op til 37% af drivhusgasudledningen globalt set. Ikke fordi vi ikke skal spare på energien – det er kanonvigtigt for hele samfundet, og også en del af ’pakken’ til at få klimaregnstykket til at gå op – men vi glemmer ofte, at vores mad kan have en endnu større negativ indvirkning på drivhusgasudledningen. Vi skal være bevidste om dette klimaaftryk og også gøre noget ved det – ved at spise mere grønt, ikke smide mad ud, og handle fødevarer mere lokalt. Det sparer på drivhusgasudslippet, samtidig med at vi er mindre afhængige af import. Det har Ukrainekrisen vist risikoen ved med al sin tydelighed.

Som professionel uafhængig og velanskrevet forsker/konsulent indenfor vand, med arbejde i udlandet de sidste 10 år, kan jeg se, hvorledes vand i højere grad bliver en parameter, vi skal have med i betragtning. Ikke alle lande har lige meget vand – vi er heldige vi har relativt gode vandressourcer – men selv vandmangel i andre lande kan spille ind på fødevaresikkerhed og miljø i Danmark. På globalt plan går 70% af vandet til fødevareproduktion. Det er en faktor, vi bliver nødt til at kigge mere på, også i Tænk. Det nytter ikke, vi grønstempler for eksempel rørsukker, som har et lille klimaaftryk, hvis det samtidig  tømmer grundvandsmagasinerne rundt omkring i verden og iøvrigt også er usundt. Dette kunne være i forbindelse med mærkning af fødevarer og andre produkter. At spare på vandet, ligesom energien, klimaet og forureningen, i produktionen skal være et økonomisk incitament og en salgsparameter for producenternes markedsføring.

Derfor vil jeg, hvis jeg vælges til Tænks Rådsforsamling som Repræsentant for de mere end 90.000 personlige medlemmer arbejde for at der sættes mere fokus på de globale klima- og miljøudfordringer og hvordan vi kan gøre det nemmere som forbrugere at navigere vores forbrug i en retning, der ikke bare giver bedre miljø og klima, men også bedre sundhed, mere lokal forankring af vores hverdag og mere overskud i økonomien. Konkret vil jeg arbejde for at:

  1. Vi får større gennemskuelighed i fødevaremærkning, hvor der er fokus og sammenhæng imellem rådgivning, der gavner klimaet, miljøet, vandressourcerne, sundheden og dyrevelfærdet
  2. Vi fortsat fremmer en konstruktiv dialog med landbruget omkring bæredygtig og klimavenlig fødevareproduktion og udvikler dette til en konkurrencefordel for sektoren samtidig med at vi undgår greenwashing
  3. Danmark forbliver et foregangsland internationalt for den grønne omstilling og et bæredygt forbrug
  4. Forbrugerrådet Tænk fortsat repræsenterer og hjælper forbrugerne ud fra et værdigrundlag, der bygger på viden, uafhængighed, etik og gennemskuelighed
  5. Fremme samarbejde med EU og andre lande og organisationer for at sikre, at forbrugerbeskyttelse bliver en hovedstrømning og prioriteringssag i omstillingsstrategier internationalt

 

Jeg ser frem til valget d. 24. okt, 2022. Gå til: https://taenk.dk/valg2022

 

Kommentarer modtages gerne herunder.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *